Historiek van Pourquoi Pas

Gerarda, lid van het toenmalig oudercomité, had haar man Etienne Goossens zo gek gekregen om het plaatselijk schoolfeest muzikaal op te luisteren. Vermits die dat in zijn eentje niet zag zitten werd de hulp ingeroepen van muzikale vrienden Josy Cielen en Patrick Haek.

Tevens werden Jean Maenen, Hendrik Maenen en Ludo Vanstipelen, allen oud-leraars van Patrick aan de gemeentelijke basisschool in Lanaken, aangesproken om dit gelegenheidsensemble te versterken. Alle drie speelden ze in een (ver) verleden in één of andere 'beatgroep' die Lanaken toen rijk was.

Tevens werd Jef Beckers -ook een voormalig lid van de The Snakes- gevraagd om de geluidstechniek in goede banen te leiden. Het bleef evenwel niet bij een éénmalig optreden: de respons was dermate positief en de muziekmicrobe had hen allen weer zodanig te pakken dat besloten werd nog een tijdje verder te doen. Enkele maanden later werd Fernand Stevens aangetrokken als tweede gitarist, werd de naam Pourquoi Pas gekozen, en was de boot definitief vertrokken. Hetgeen in 1993 slechts een éénmalig experiment zou zijn, is op de dag van vandaag nog steeds springlevend!

In die beginperiode verzorgden Simone en Anita, de respectievelijke echtgenotes van Jean en Hendrik, gedurende enkele jaren de backingvocals. In 1995 zou bassist Ludo Vanstipelen omwille van gezondheidsperikelen noodgedwongen moeten afhaken. Zijn taak werd overgenomen door Bruno Vaona en gedurende vele jaren bleef de samenstelling van de band dan ongewijzigd. Jef Beckers had inmiddels naast zijn werk als geluidstechnicus ook de taak van manager op zich genomen. In 2006 werd Rudi Fripont -een zanger die moeiteloos de hoogste tonen haalt- aangetrokken en sindsdien speelt Pourquoi Pas een repertoire van klassiekers uit de zestiger jaren, welke tot heden dat door velen enorm gesmaakt wordt. Door de jaren heen bleef er steeds één constante: Pourquoi Pas speelt altijd 100% live en maakt onder geen beding gebruik van elektronische hulpmiddelen als computers en diskettes. What you see is what you get !